Have Questions?
close

TEMPLE

Здесь вы найдёте английские слова на тему "TEMPLE", список слов с транскрипцией и переводом.

Word or phrase
Transcription
Translation
a novice
[ ə 'nɔvis ]
Послушник
virgin
[ 'vɜ:rdʒɪn ]
Богородица
a match
[ ə mæʧ ]
Спичка
a church
[ ə ʧə:ʧ ]
Церковь
a phenomenon
[ ə fi'nɔminəm ]
Феномен
a feast
[ ə fi:st ]
Двунадесятые праздники
a candle
[ ə 'kændl ]
Свеча
matins
[ ˈmatnz" ]
Утреня
vespers
[ ˈvespərz" ]
ВЕЧЕРНЯ
a temple
[ ə templ ]
Храм
a cathedral
[ ə kə'θi:drəl ]
Собор
a priest
[ ə pri:st ]
Священник
a Prophet
[ ə 'prɔfit ]
Пророк
a choir
[ ə 'kwaiə ]
Хор
a nun
[ ə nʌn ]
Монахиня
parishes
[ 'pæriʃiz ]
церковный приход
a refectory
[ ə ri'fektəri ]
Трапеза
a hermit
[ ə 'hə:mit ]
Отшельник
a mystery
[ ə 'mistəri ]
Таинство
A sermon
[ ə 'sə:mən ]
Проповедь
A chalice
[ ə 'tʃælɪs ]
Чаша
A martyr
[ ə 'mɑ:tə ]
Мученик
A chaple
[ ə tʃapl ]
Часовня
A clergyman
[ ə 'klə:ʤimən ]
Священнослужитель
An apostle
[ æn ə'pɔsl ]
Апостол
A nunnery
[ ə 'nʌnəri ]
Женский монастырь
An altar
[ æn 'ɔ:ltə ]
Алтарь
A prayer
[ ə prɛə ]
Молящиийся
A disciple
[ ə di'saipl ]
Ученик апостола
A seminary
[ ə 'seminəri ]
Семинария
A protodeacon
[ ə prɔtɔdeakɔn ]
Протодиакон
A hieromonk
[ ə hierɔmɔnk ]
Иеромонах
An archimandrite
[ æn ərtʃimandrɪt ]
Архимандрит
Parables
[ 'pærəblz ]
притча
A part
[ ə pɑ:t ]
Частица
A Saint
[ ə seint ]
Праведник
A liturgy
[ ə 'litəʤi ]
Литургия
A bishop
[ ə 'biʃəp ]
Епископ
An icon
[ æn 'aikɔn ]
Икона
A fast
[ ə fɑ:st ]
Пост
A shrine
[ ə ʃrain ]
Святой
A monk
[ ə mʌŋk ]
Монах
 
0
Print
accessible for all
en ru
complexity is not set
0 of 42 words